İzmir Masöz Bayanlar

İzmir Masöz Bayan

İzmir masöz bayan,İzmir masöz,İzmir evde masöz,İzmir evde masaj,İzmir masaj,Hintli

yerliler, kültür ve medeniyetlerini yaygınlaşmasıyla tüm dünya tarafından tanınır hale

gelmişlerdir. Hint kültürünün varmış olduğu noktayla şu anki konumu arasındaki paradoksta

bu şöhret için önemli bir sebeptir. Nitekim masaj felsefesinin temelleri o kadar eskiye

dayanmaktadır ki, net bir tarih belirlenmesi mümkün olmamıştır. 6000 yıl öncesinde

görülmüştür. Bütün masaj tekniklerinin amacı tek bir noktada buluşur: psikolojik ve

fizyolojik olarak sağlıklı olmak, temasını hazzı ile kendini keşfetmek. Burada sözünü

ettiğimiz temas, iki sevgili arasındaki dokunma olduğu kadar iki arkadaş arasındaki

dokunmayı da İçerir. Bizim amacımız bedenin dilini anlamak, böylece duygu, düşünce ve

davranışlarımızın farkında olmaktır, çünkü beden zihnin sadece bir yansıması değil, zihnin ta

kendisidir. Özellikle gelişim çağında, insanoğlunun gerek fiziksel gerek duygusal teması olan

ihtiyacı günümüzde tüm uzmanlar tarafından kabul gören bir gerçektir. Bu temasın eksik

olması halinde, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da masaj hastalıkları ortaya çıkabilir.

Hatta, yapılan araştırmalarda, hayatının ilk aylarında temastan mahrum kalan bebeklerin

öldüğü görülmüştür. Sevilen kişiye dokunmak, onu okşamak doğal bir ihtiyaçtır. Aynı

şekilde, sorunlu olan bölgenin de ihtiyacı dokunmaktır. Bu dokunuş okşama ile olduğu kadar

masaj ile de gerçekleşebilir. İzmir masöz bayan,Bu nedenle dokunuş, okşamaya masaj arasındaki farkı

açıklamak zordur. Bir dokuma tekniği olarak açıklayabileceğimiz masajda da duygusal boyut

her zaman vardır. Bu bağlama masaj şöyle söyler masaj ince bir sanattır. İzmir masöz bayan Sadece yetenek

ile değil, sevgili de yapılır. Önce tekniği öğrenirsin. Sonra öğrendiklerini unutursun.

Karşındakini duyumsar ve duygularınla masaj yaparsın. Masajın derinliğini inildikçe şu

sonuca varılır; masajın yüzde doksanı sevgi ile yüzde onu teknikle yapılır.

İzmir Masöz

İzmir masöz,İnsanın gerginliklerinden arınması için bazen tek bir dokunuş yeterli olabilir. Masaj yaptığın insanı

anlıyor ve seviyorsun, onu paha biçilemeyecek kadar değerli olan bir enerjinin parçası

olarak görünüyorsan,Güvenli tüm bedenimi ve ruhumu sana teslim ettiğinin farkına

varıyorsan, masajı yaptığın kişi kadar sen de gerginliklerinden arınırsın. İzmir masöz Masaj yaparken

başka bir şey düşünme. Tüm enerjinle parmaklarını konsantre ol. Fiziksel bir temas ile

yetinme. Dokunuşunu ruhuna da kat ki masaj bir görev olmaktan çıkarak keyifli bir içsel

yolculuğa dönüsün.